Ajándékkártya szabályzat

 

Ez a  Szabályzat meghatározza a Creppy Ajándékkártyára vonatkozó általános felhasználási feltételeket. A Szabályzatot a Creppy Franchise System Kft. jogosult megváltoztatni, azonban a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a változásokat kötelesek vagyunk honlapunkon közzétenni. 

 

1. FOGALOMMAGYARÁZAT

A Creppy Ajándékkártya: Egy vonalkóddal ellátott nyomdai kártya, mely vásárlási utalványként váltható be a Vásárló által a Creppy PalacsintaHáz egységében. 

A Vásárló: A Creppy PalacsintaHázban a Creppy Ajándékkártya feltöltéséért és kibocsátásáért járó pénzösszeget a Kibocsátó részére magyar forintban (HUF) átadó személy. 

A Felhasználó: A Creppy Ajándékkártya valamennyi tulajdonosa, az a személy, akinek a kártya a birtokában van. Az ajándékkártya bárkire szabadon átruházható.

A Creppy Ajándékkártya Érvényességi ideje: Az az időszak, amíg a Creppy Ajándékkártyára feltöltött összeg beváltható, jelen esetben a feltöltés dátumától számított 12 hónap.

Áru:  A Creppy PalacsintaHázban eladásra kínált termékek és szolgáltatások köre

A kártya Kibocsátója: A miskolci székhelyű Creppy Franchise System Kft. (adóazonosító szám: 25028900-2-05, székhelye: Magyarország, 3530 Miskolc, Nagyavasi sor  212., cégjegyzékszám: 05-09-027359, a céget nyilvántartó bíróság a Miskolci Törvényszék Cégbírósága)

Hol váltható be a kártyán szereplő összeg?  A Creppy PalacsintaHáz – a 3530, Miskolc, Nagyavasi sor 212. sz. alatt működő vendéglátóegységben. 

 

A vásárló vállalja, hogy átadja a kibocsájtó részére a Creppy Ajándékkártya feltöltési értékével megegyező pénzösszeget. A Kibocsátó kötelezettséget vállal a Vásárló által átadott pénzösszeggel megegyező összeggel feltöltött Creppy Ajándékkártya kibocsátására a Vásárló részére, majd annak elfogadására a Creppy PalacsintaHázban történő vásárlás során a Creppy Ajándékkártya Érvényességi ideje alatt. 

 

2. A fenti 3. pontnak megfelelő pénzbefizetést megelőzően a Creppy PalacsintaHáz dolgozója átadja a jelen Szabályzatot a Vásárlónak áttanulmányozás céljából.

 

3. A minimum feltöltési összeg 1,000,- Ft (HUF). A Creppy Ajándékkártya a minimum feltöltési értéket meghaladó, tetszőleges összeggel feltölthető, felső határérték nélkül.

 

4. A Creppy Ajándékkártya egyszeri alkalommal tölthető fel. A Creppy Ajándékkártyán található teljes összeg felhasználását követően a kártya nem tölthető fel újra. A Creppy Ajándékkártya vissza nem váltható, készpénzre nem cserélhető még Érvényességi ideje alatt sem.

 

5. A Creppy Ajándékkártya kizárólag a Creppy PalacsintaHázban vásárolható meg.

 

6. A Creppy Ajándékkártya felhasználásának feltétele az Ajándékkártya fizetéskor történő bemutatása.

 

7. A Creppy Ajándékkártya az Érvényességi idő alatt használható fel, azt követően az Ajándékkártya egyenlege elvész. Az Érvényességi időn belül a Vásárló többször is felhasználhatja a Creppy Ajándékkártyát a Creppy PalacsintaHázban történő vásárlás során. Az Ajándékkártyán található fel nem használt egyenleg az Érvényességi időszak utolsó napjáig a kártyán marad. A Creppy PalacsintaHáz dolgozói az adott Creppy Ajándékkártya Egyenlege és Érvényességi ideje kapcsán a tulajdonos részére felvilágosítást tudnak adni.

 

8. Amennyiben a vásárolni kívánt Áru értéke nem éri el a kártyán található egyenleg értékét a Creppy Ajándékkártyával történő vásárlás során, a vásárlás értéke és a kártya egyenlege közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a Felhasználónak. A Creppy Ajándékkártyán található fennmaradó összeget a Vásárló az Érvényességi időn belül használhatja fel.

 

9. Amennyiben a vásárolni kívánt áru vételára magasabb, mint a Creppy Ajándékkártyán szereplő egyenleg a Creppy Ajándékkártyával történő vásárlás során, úgy a Felhasználó köteles a különbözetet készpénz vagy bankkártya felhasználásával megfizetni.

 

10. A Felhasználó jogosult a Creppy Ajándékkártya aktuális névértékének és Érvényességi idejének ellenőrzésére. Erre vonatkozó tájékoztatást a Felhasználó közvetlenül a Creppy PalacsintaHázban kérhet. 

 

11. Az ajándékkártya egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, másik ajándékkártya vásárlására nem fordítható, visszavásárlására nincs mód.

 

12. A Creppy Ajándékkártya kibocsátását követően a Kibocsátó nem vállal felelősséget a Creppy Ajándékkártya elvesztéséért vagy ellopásáért, megrongálódásáért vagy megsemmisüléséért, sem az Ajándékkártya pótlásáért, sem a kártyán fennmaradó összeg megtérítése vonatkozásában.

 

13. A Creppy Ajándékkártya kibocsátása a Vásárló részére a vonatkozó adórendelkezések értelmében nem minősül az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó adóval sújtott értékesítésnek. A Kibocsátó részére történő befizetés igazolásaként a Kibocsátó egy nem adóügyi bizonylatot állít ki a Vásárlónak.

 

14. A Creppy Ajándékkártya felhasználásával kapcsolatos reklamáció esetén kérjük, fáradjon be közvetlenül a Creppy PalacsintaHázba, annak nyitva tartási ideje alatt vagy panaszát nyújtsa be írásban a Kibocsátó székhelyére, a jelen Szabályzat 1. pont 6. alpontjában megadott címre. A Creppy Ajándékkártya felhasználásával kapcsolatban felmerült mindennemű panaszt a Kibocsátó köteles a Felhasználó írásos reklamációjának benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül elbírálni.

 

15. A Vásárló a Creppy Ajándékkártya átvételével kijelenti, hogy megismerte a jelen Szabályzatot, annak tartalmát teljes egészében elfogadja és kötelezettséget vállal a Szabályzat rendelkezéseinek betartására. A Vásárló köteles tájékoztatni a Felhasználót, akire a Creppy Ajándékkártyát átruházta, a jelen Szabályzat tartalmáról, így különösen az Érvényességi időről, arról, hogy a Creppy Ajándékkártya visszavásárlására vagy készpénzre váltására nincsen mód, valamint arról, hogy a Szabályzat megtekinthető a www.creppy.hu/ajandekkartya internetes oldalon és a Creppy PalacsintaHázban.

 

16. A Kibocsátó a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseiben lefektetett elvek szerint tartozik felelősséggel a hibás teljesítésért a fogyasztóként fellépő Vásárlóval szemben.